Medewerkers

Ons team bestaat uit 18 medewerkers met verschillende functies bestaande uit huisartsen, praktijkassistenten, praktijkondersteuners somatiek, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast is er een praktijkmanager en een medewerker voor de financiële administratie werkzaam in onze praktijk.

De praktijk leidt praktijkassistenten, medisch studenten (co assistenten) huisartsen (AIOS) op. Deze zijn meestal 10 weken of 1 jaar bij ons in de praktijk aanwezig.

Een huisarts is de medisch specialist waar de patiënt als eerste naartoe gaat als hij of zij een klacht, ziekte of aandoening heeft. De huisarts heeft een brede medische kennis van heel veel ziektes en aandoeningen en houdt overzicht over de gehele situatie van de patiënt. Dat is noodzakelijk, omdat de huisarts als eerste aanspreekpunt voor de patiënt fungeert. De patiënten kunnen dus met allerlei zaken bij de huisarts terecht. De huisarts schat vervolgens de ernst van de klacht in en verwijst patiënten eventueel door naar een andere medisch specialist. De huisarts fungeert dus als een soort poortwachter of coördinator voor het ziekenhuis. Vrijwel alle patiënten die naar het ziekenhuis gaan, zijn namelijk eerst door een huisarts gezien.

Praktijkassistenten hebben een spilfunctie in de praktijk: Ze zijn het eerste aanspreekpunt voor de patiënten (triage) voor de thuiszorg, voor de apothekers/medewerkers, voor de specialisten enz. Ze zorgen voor het compleet houden van het medisch dossier. Daarnaast onderhouden ze de praktijkruimtes,de medische instrumenten/apparaten en de voorraad. Ze voeren verrichtingen uit zoals hechtingen verwijderen, ECG, oren uitspuiten, bloed prikken, urinecontrole, uitstrijkjes, opvang van spoedpatiënten, meten van de vitale functies, wondbehandeling, stikstofbehandeling enz. Daarnaast zijn enkele praktijkassistenten geschoold tot spreekuurondersteuner (SOH): Zij behandelen patiënten zelfstandig met Ingangsklachten (leerpuntkoel.nl)

Een van de praktijkassistenten is geschoold tot praktijkmanager: Zij zal: Ervoor zorgen dat de verschillende processen binnen de praktijk goed draaien. Zorgdragen voor de optimale kwalitatieve en kwantitatieve bedrijfsvoering van de organisatie binnen geformuleerde missie en visie. De samenhangende bedrijfsprocessen coördineren. De kwaliteit, dmv verbeterplannen en jaarverslagen,de realisatie van doelstellingen bewaken. Toezien op de organisatie van werkzaamheden. Zorgen voor voldoende medewerkers en de planning. Adviseren op basis van ontwikkelingen binnen de huisartsenzorg. Een bijdrage leveren aan het opstellen en implementeren van beleid. Rapporteren aan de verantwoordelijke praktijkhouder. Aanspreekpunt van de praktijk in samenwerkingen met regio/HZOIJ

Praktijkondersteuners somatiek behandelen/begeleiden zelfstandig de chronische patiënten: Diabetes mellitus patiënten, patiënten met hart en vaatziekten of met een risico hierop, longpatiënten zoals COPD en astma.

Praktijkondersteuners ouderenzorg begeleiden ouderen/kwetsbare ouderen. Bij haar kunt u ook terecht voor een geheugentest.

Praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg begeleiden patiënten met maatschappelijke en psychische problemen.

Medewerkers

Praktijkondersteuner ouderenzorg

Marjoke van der Waaij

Praktijkondersteuners Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Praktijkmanager

Administratief medewerker

Annemieke